AFNOR

Gıda Mikrobiyolojisi'nde, NF Validasyon notu alan alternatif yöntemler, mikroorganizmaların (Listeria,Salmonella,Koliformlar...) tespiti veya sayımı ve antibiyotik kalıntılarının tespiti/ölçeklemesi ile ilgilidir. NF Validasyon notu, Fransa'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve hatta uluslararası alanda yaygın olarak kabul edilmekte, saygı ve güven duyulmaktadır. NordVal (5 İskandinav ülkesinin hükümetlerarası doğrulama sistemi) ve AOAC (Kuzey Amerika teknik doğrulama sistemi) teknik doğrulama sistemlerinden farklı olarak çalışan tamamen ayrı bir Avrupa sertifikasyon sistemidir.

Ocak 2006'da, gıda maddelerine uygulanabilir mikrobiyolojik kriterlere İlişkin 2073/2005 (EC) sayılı yönetmeliğin uygulaması, NF Validasyon notuna gerçekten bir Avrupalı duruş kazandırmıştır. Nitekim, NF Validasyon notu, Avrupa’nın alternatif yöntemlerin tanınması amacıyla, düzenlemenin 5. maddesinde açıklanan üç temel gereksinimi karşılamaktadır:

  1. Bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu (AFNOR Sertifikası) tarafından verilir.
  2. EN ISO 16140'da açıklanan doğrulama protokolünü uygulanabilir.
  3. Validasayon çalışması için ilgili yönetmeliğin Ek1'inde tanımlanan yöntemleri referans olarak alır.

Fransa'da, Fransa Tarım Bakanlığı Gıda Direktörlüğü (DGAl) tarafından tanımlanan bir notta ile resmileştirdi.

AFNOR Sertifikası, gelecekte farklı doğrulama sistemleri arasında karşılıklı tanımanın sağlanması için, özellikle de AOAC RI ile, dünyadaki diğer doğrulama sistemleri ile iletişim halindedir.

IRIS Salmonella®
IRIS Salmonella®

IRIS Salmonella® İnsani tüketim ürünlerinde, hayvan yemlerinde ve çevresel numunede..

Devamı
COMPASS® Listeria
COMPASS® Listeria

COMPASS® Listeria Agar Gıdalarda ve çok fazlasıyla kirlenmiş çevresel..

Devamı
COMPASS® Bacillus Cereus
COMPASS® Bacillus Cereus

COMPASS® Bacillus Cereus Agar İnsan ve hayvan tüketimine yönelik ürünlerde Bacillus..

Devamı
SESAME Salmonella TEST®
SESAME Salmonella TEST®

Sesame Salmonella TEST® SESAME Salmonella TEST®, insani tüketim amaçlı..

Devamı
COMPASS® cc
COMPASS® cc

COMPASS® CC Agar Oksidaz tespiti veya triptofanın indol üretimi gibi tipik doğrulama..

Devamı
RHAPSODY®
RHAPSODY®

Rhapsody Agar® Pseudomonas spp. türlerinin gıda ürünlerinde ve çevresel..

Devamı
EASY Staph®
EASY Staph®

EASY STAPH Agar Gıda ürünlerinde, hayvan yemlerinde ve çevresel örneklerde koagülaz..

Devamı