3. Ulusal Sütçülük Kongresi 05-06 Ekim ANKARA

Süt bilimi ve teknolojisi alanındaki son gelişmelerin yanı sıra ülkemiz açısından süt endüstrisi geleceğinin sürdürülebilirlik..

BioCAP™ şimdi 38mm ağız çaplı şişeleri ve rekabetçi fiyatları ile stoklarda!

BioCAP™ şimdi 38mm ağız çaplı şişeleri ve rekabetçi fiyatları ile stoklarda! Benzersiz tasarımı ile rahat kavranıp optimum taşıma..

ISO 21527-1 tam karşılayan DRBC agar

BİLİYOR MUYDUNUZ? Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar toz besiyeri muhteviyatında bulunan 4 bileşen ile çok daha seçici ve..

Koagülaz pozitif Staphylococcus türleri

BİLİYOR MUYDUNUZ? EASY STAPH besiyeri ile artık 22 saatte doğrulama yapmadan enterotoksijenik türler de dahil tüm koagülaz pozitif..

COMPASS Bacillus PLUS agar

BİLİYOR MUYDUNUZ? Compass® Bacillus Cereus Agar Grup Bacillus cereus analizinde artık doğrulama yapmanıza gerek yok. AFNOR Validasyon..

Sularda E.coli / coliform

Kromojenik Koliform Agar (Chromogenic Coliform Agar = CCA)  İçme suyu, dezenfekte havuz suyu veya arıtma tesislerinden bitmiş sular..

IRIS Salmonella®

IRIS Salmonella® Agar İnsani tüketim ürünlerinde, hayvan yemlerinde ve çevresel numunede (birincil üretim numuneleri hariç)..

RHAPSODY AGAR for Pseudomonas spp.

RHAPSODY Agar® Pseudomonas spp. türlerinin gıda ürünlerinde ve çevresel örneklerde sayımı için kullanılan seçici bir besiyeridir...

COMPASS Listeria agar

COMPASS® Listeria Agar Gıdalarda ve çok fazlasıyla kirlenmiş çevresel örneklerde Listeria monocytogenes ve diğer Listeria spp...

COMPASS Enterococcus Agar

Compass Enterococcus Agar ile tüm gıda ve su örneklerinde sadece 24 saat içinde doğrulama olmaksızın Enterococcus spp tespiti yapabilirsiniz...

KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİNDE EUGON LT100 BROTH

Eugon LT 100 Broth, kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik analizinde kullanılan ilk basamak besiyeridir. Koruyucu içeren ve içermeyen tüm kozmetik..

SYMPHONY®

Su Aktivitesine Bakmaksızın  Tüm Gıda ve Yemlerde 54 Saatte  Küf/Maya Tespiti Yapabileceğinizi Biliyor..

SALMONELLA

Salmonella Salmonella ilk kez 1985 yılında Amerikalı bir bilim insanı olan Dr. Daniel E. Salmon tarafından keşfedilmiş ve kendi adıyla..

AFNOR

Gıda Mikrobiyolojisi'nde, NF Validasyon notu alan alternatif yöntemler, mikroorganizmaların (Listeria,Salmonella,Koliformlar...) tespiti veya..

Agarlı Kültür Ortamı Posteri

Türkiye satış yetkilisi olduğumuz Biokar Diagnostics tarafından üretilen Agarlı Kültür Ortamlarında Gelişen Koloni Morfolojileri hakkında..

Escherichia coli (E.coli)

Escherichia coli (E.coli), Enterobactericeae olarak da bilinen gram negatif [ gram(-) ] bakteri ailesine ait en sık enfeksiyon nedeni olarak..

Enterobacteriaceae ailesi

Gram negatif çubuk bakterilerdir. Aerobik, anaerobik ve fakültetif anaerobik türleri vardır. Enterik bakterilerdir. Çoğu üyeleri..

Enterokok Bakterilerin Tespiti

Fekal streptokok olarak da bilinen bu grup, hijyen indeksi olarak gıda maddeleri ve sularda aranır yada sayılır.E.coli ve diğer Fekal..