Weman-NPS

Weman-NPS, su ve diğer örneklerden ince şekillendirici bakterilerin belirlenmesi ve koloni sayımı için kullanılır. Leuconostoc spp.  ya da bazı Bacillus suşları gibi Biofilm oluşturan bakterilerin yanı sıra, diğer mikroorganizmalar da gelişebilir. Hedef bakterilerin tespiti için, tüm şeffaf, damla şekilli, jel benzeri koloniler sayılır. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testleri yapılmıştır.