Tergitol-TTC-NPS

Tergitol-TTC-NPS, içme suyu ve gıdada Escherichia coli ve koliformların saptanması ve koloni sayımı için kullanılır. Formülasyonu, DIN EN ISO 9308-1'e (2000) göre modifiye edilmiştir. Tergitol-TTC-NPS ile koliformlar seçici olarak kültüre edilebilir ve farklılaştırılabilir. Tergitol-7 bileşeni, gram-pozitif bakterilerin büyümesini inhibe eder. TTC (2,3,5-Trifeniltetrazolyum klorür) çoğu mikroorganizma tarafından kırmızı Formazan'a metabolize edilir. Tüm koliformlar Laktoz ile gelişebilir ve asidik metabolit, pH indikatör Bromotimol blue'nun maviden sarıya renk değişikliğine neden olur. NPS, ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testleri yapılmıştır.