Teepol-NPS

Teepol-NPS, coliform bakteri basilinin su, atık su ve diğer test materyallerinde saptanması için kullanılır. Daha yüksek bir inkübasyon sıcaklığı, 44°C, E.coli'nin gelişimini destekler ve aynı zamanda ikincil bakterilerin gelişimini inhibe eder. Sub-lethaly hasarlı bakteriler de ön inkübasyon yoluyla tespit edilebilir (25 ° C'de 6 saat). E.coli ve koliform bakteriler sarı koloniler oluşturur. İkincil gram-pozitif bakteriler safra tuzları ve lauril sülfat tarafından inhibe edilir.