Standard TTC-NPS

Standart TTC-NPS, su, atık su ve saf kültürlerde mezofilik, heterotrofik bakterilerin toplam koloni sayımı için kullanılır. Standart TTC-NPS, çoğu mikroorganizma tarafından kırmızı Formazan'a metabolize edilen TTC ile desteklenen bir evrensel ortamdır. Kolonilerin kırmızı rengi, membran filtreye karşı kontrast nedeniyle koloni sayımının kolaylaştırır. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite test edilmiştir.