Standard-NPS

Standart-NPS, su, atık su ve saf kültürler için mezofilik, heterotrofik bakterilerin toplam koloni sayımı için kullanılır. Standart-NPS evrensel bir besiyeridir. Bileşenler çok çeşitli mikroorganizmalar için gerekli tüm büyüme faktörlerini sağlar. Nötr pH değeri, çoğu bakterinin gelişimini destekler. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite test edilmiştir.