Standard I-NPS

Standart-NPS, su, atık su ve diğer örneklerdeki mezofilik, heterotrofik bakterilerin toplam koloni sayımı için kullanılır. Standart I-NPS evrensel bir ortamdır. Bileşenler çok çeşitli mikroorganizmalar için gerekli tüm büyüme faktörlerini sağlar. Nötr pH değeri, çoğu bakterinin gelişimini destekler. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite test edilmiştir.