R2A-NPS

R2A-NPS, su ve diğer örneklerde mezofilik, heterotrofik mikroorganizmaların toplam koloni sayımı için kullanılır. R2A-NPS, düşük inkübasyon sıcaklığında uzun inkübasyon süresi ile birlikte, yavaş büyüyen organizmaların hızlı büyüyen organizmalar tarafından baskılanmadan gelişmesine izin veren düşük besin konsantrasyonlu bir ortamdır. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak üretilmiştir ve kalite test edilmiştir.