Pseudomonas CN-NPS

Pseudomon CN-NPS, su, atık su ve diğer örneklerden Pseudomonas aeruginosa tespitinde kullanılır. Pseudomonas aeruginosa'nın sentezleyebildiği pigmentlerden en yaygın olanları yeşilimsi mavi pyocyanin ve sarı floresan fluorescein'dir. Daha nadir siyah-kahverengi Pyomelanin ve kırmızı Pyorubin sentezlendiği gözlenmiştir.

Nalidixic acid ve Cetrimide bakterilerin üremesini engellemektedir. 24-48 saat içerisinde 37±1°C inkübasyon sonrasında Pseudomonas aeruginosa'nın çok iyi üreme gösterdiği, E.coli ve Staphylococcus aureus'un da üremediği gözlenir. P.aeruginosa kolonileri mavimsi yeşil renkte ayrıca UV ışığı altında floresan görünüme sahiptir.