Orange Serum-NPS

Orange Serum-NPS, meyve suları, alkolsüz içecekler ve diğer içeceklerde asidofilik ve asidotolerant mikroorganizmaların saptanması ve koloni sayımı için kullanılır. Besiyerinin bileşimi, yani, düşük serum ile birlikte portakal serumu mevcudiyeti, meyve suları veya meyve bileşenleri içeren içeceklerden asidofilik ve asit toleranslı mikroorganizmalar için optimal büyüme koşulları sağlar. Refakatçı mikroorganizmaların büyümesi, düşük pH ile bir miktar inhibe edilir. Anaerobik veya mikroaerofilik inkübasyon koşulları altında daha fazla üremesi istenilen Lactobacilli spp.'nin gelişimi uyarılır. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testleri yapılmıştır.