OGY-NPS

OGY-NPS, gıdalar ve diğer örneklerde maya ve küflerin tespiti için kullanılır. Formülasyonu D.A.Mossel ve ark.'nın 1970 yılında, Journal of Applied Bacteriology (Oxford; 33 [3], 454-457)'da yayımlanan içeriğe uygundur. Maya ekstraktı ve dekstroz, azot ve karbon kaynağıdır. Oksitetrasiklin eklenmesi, bakterilerin büyümesini engeller. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testleri yapılmıştır.