MRS-NPS

MRS-NPS, gıda maddelerinde ve diğer örneklerde laktobasilin koloni sayısının saptanması ve tespiti için kullanılır. Formülasyonu De Man, Rogosa ve Sharpe'ye göre belirlenmiştir. Laktobasilin büyümesinin özellikle magnezyum, manganez, asetat ve polisorbat tarafından desteklendiği bilinmektedir. Bu ortamın düşük seçiciliğinden dolayı ayrıca laktobasil olmayan da gelişebilir. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite test edilmiştir.