MacConkey-NPS

MacConkey-NPS, koliform bakterilerin su, gıda ve biyolojik örneklerde saptanması ve izolasyonu için kullanılır. Daha az seçiçi formülasyonu Dünya Sağlık Örgütü'nün (1963) içme suyunun bakteriyolojik muayenesi için tavsiye ettiği ortama karşılık gelir. Gram pozitif bakteriler safra tuzları ve kristal moru tarafından inhibe edilirken, gram-negatif mikroorganizmalar iyi bir gelişme gösterir. Laktozu metabolize edebilen bakteriler, formik asit oluşturma kabiliyetleri ve NPS bileşimindeki pH indikatörünün nötr kırmızısı olmalasından dolayı pembeden kırmızıya giden renkli koloniler oluştururlar. Laktoz metabolize edemeyen bakteriler renksiz koloniler oluştururlar. NPS, ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testlerine tabi tutulmuştur.