m-FC-NPS

m-FC-NPS, su, gıda ve diğer örneklerde fekal koliformların saptanması ve koloni sayımı için kullanılır. M-FC-NPS ile fekal koliformlar seçici olarak kültüre edilebilir. Safra tuzları, gram-pozitif bakterilerin büyümesini inhibe eder. Tüm koliformlar, karbon kaynağı olarak Laktoz'u kullanabildikleri halde, sadece fekal koliformlar  44 ° C'lik bir inkübasyon sıcaklığında gelişebilirler. Anilin mavi ve Rosolik asit renk gösterge sistemini oluşturur. NPS, ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testleri yapılmıştır.