Lysine-NPS

Lysine-NPS içeceklerde, özellikle biralarda "yabani mayaların" belirlenmesi ve koloni sayımı için kullanılır. Formülasyonu  Morris ve Eddy'e göre modifiye edilmiştir. Yabani mayalar lizini tek azot kaynağı olarak kullanabilir, diğer taraftan Pitching mayalarının,bira endüstrisinde kullanılanlar gibi, bu yeteneği yoktur. Bu nedenle, bir maya kültür numunesi içinde bir yabani maya kirliliğinin saptanması, Lizin-NPS kullanılarak mümkün olabilir. Önemli olan, numunenin filtrelenmesinden sonra ve membran filtrenin pedin üzerine yerleştirilmesinden önce, membran filtrenin, mevcut tüm azot kalıntılarını bertaraf etmek için steril salin veya başka bir azotsuz tampon ile yıkanmasıdır. Düşük pH - değeri, eşlik eden bakterilerin gelişimini engeller. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite test edilmiştir.