Lactose-Tergitol-TTC-NPS

Lactose-Tergitol-TTC-NPS, içme suyu ve gıdada Escherichia coli ve koliformların saptanması ve koloni sayımı için kullanılır. Formülasyon, DIN EN ISO 9308-1 (2000) ile uyumludur. Lactose-Tergitol-TTC-NPS ile koliform bakterileri seçici olarak kültüre edilebilir ve farklılaştırılabilir. Tergitol-7 bileşeni, gram-pozitif bakterilerin gelişimini inhibe eder. TTC (2,3,5-Trifeniltetrazoliumklorür) çoğu mikroorganizma tarafından kırmızı Formazan'a metabolize edilir. Koliformlar laktozu kullanabilir. Elde edilen asidik metabolit, pH indikatör Bromotimol blue'nun maviden sarıya renk değişikliğine neden olur. NPS, ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testleri yapılmıştır.