Endo-NPS

Endo-NPS, su, atık su ve diğer örneklerde Escherichia coli ve diğer koliform bakterilerin tespiti için kullanılır. Formülasyon,  “Su ve Atıksuların Tayini için Standart Yöntemler”e göre modifiye edilmiştir. Gram pozitif bakteriler fuksin ve sodyum sülfit tarafından inhibe edilirken, gram-negatif organizmalar iyi gelişme gösterir. Laktoz metabolize edebilen bakteriler, fuksin varlığı nedeniyle kırmızıdan koyu kırmızı kolonilere kadar gelişebilirler. E.coli suşlarının pek çoğu için bu reaksiyon o kadar yoğundur ki fuksin, tipik yeşil metalik parlaklığı verecek şekilde kristalize olur. Besiyeri, ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiştir ve kalite testleri yapılmıştır.