ECD-MUG-NPS

ECD-MUG-NPS, Escherichia coli'nin SLMB'ye (Schweizerisches Lebensmittelbuch) göre su, gıda ve diğer numunelerden seçici ve kantitatif doğrudan tespiti için kullanılır. E.coli, MUG'u flöresan 4-MU'ye yol açan ß-Glukuronidaz ile parçalayabilir. Bu nedenle E.coli kolonileri UV ışığı altında (366nm) tespit edilebilir. İleri tanımlama için membran filtre Indol reaktifi üzerine yerleştirilir  ve 1-2 dakika içerisindeE.coli kolonileri pembe renk verir. Bu besiyeri, ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testlerine tabi tutulmuştur.