Colichrom-NPS

Colichrom-NPS besiyeri bileşimindeki kromojenik bileşikler nedeniyle inkübasyon sonrasında E.coli suşları menekşe mavi renkte koloniler, diğer koliform bakteriler kırmızı-pembe renkte koloniler, koliform olmayan mikroorganizmalar ise bej renkte koloniler oluşturur. İkincil Gram pozitif bakterilerin gelişimi safra tuzları ile engellenir. Refakatçi gram negatif bakteri kolonileri renksizdir ve değerlendirilmemektedir.

Gram pozitif bakteri gelişimi güvenilir biçimde inhibe edilecektir. Colichrom NPS , E.coli ve coliformların yüksek seçicilikte eş zamanlı olarak tespit edilebilmesine imkan veren en uygun besi ortamıdır. Mikro koloni yöntemi kullanılarak üreme başlangıçlarından itibaren doğru renklenmiş tespit edilebilir mikroorganizmalar üreme başlangıcından 10-12 saat sonra bile ayırt edilebilir. Rutin takiplerde ileri tanımlama testlerine ihtiyaç yoktur. Detaylı işletme talimatı mevcuttur.