E. Coli - Coliform

Colichrom-NPS
Colichrom-NPS

Colichrom-NPS Colichrom-NPS besiyeri bileşimindeki kromojenik bileşikler nedeniyle inkübasyon..

Devamı
ECD-MUG-NPS
ECD-MUG-NPS

ECD-MUG-NPS ECD-MUG-NPS, Escherichia coli'nin SLMB'ye (Schweizerisches Lebensmittelbuch) göre..

Devamı
Endo-NPS
Endo-NPS

Endo-NPS Endo-NPS, su, atık su ve diğer örneklerde Escherichia coli ve diğer koliform..

Devamı
Lactose-Tergitol-TTC-NPS
Lactose-Tergitol-TTC-NPS

Lactose-Tergitol-TTC-NPS Lactose-Tergitol-TTC-NPS, içme suyu ve gıdada Escherichia coli ve..

Devamı
MacConkey-NPS
MacConkey-NPS

MacConkey-NPS MacConkey-NPS, koliform bakterilerin su, gıda ve biyolojik örneklerde..

Devamı
m-FC-NPS
m-FC-NPS

m-FC-NPS m-FC-NPS, su, gıda ve diğer örneklerde fekal koliformların saptanması ve..

Devamı
Teepol-NPS
Teepol-NPS

Teepol-NPS Teepol-NPS, coliform bakteri basilinin su, atık su ve diğer test materyallerinde..

Devamı
Tergitol-TTC-NPS
Tergitol-TTC-NPS

Tergitol-TTC-NPS Tergitol-TTC-NPS, içme suyu ve gıdada Escherichia coli ve..

Devamı