China blue-NPS

Süt ve süt ürünlerinde asit üretici ve asit üreticisi olmayan mikroorganizmalar arasında ayrım yapmak ve koloni sayısını belirlemek için kullanılır. Laktozdan asit üreten mikroorganizmalar mavi koloniler oluşturur.