17/09/2021
1005

Sularda E.coli / coliform

Kromojenik Koliform Agar (Chromogenic Coliform Agar = CCA) 

İçme suyu, dezenfekte havuz suyu veya arıtma tesislerinden bitmiş sular gibi düşük bakteri kirliliği olduğu düşünülen (100 toplam koloniden daha az bakteri içerdiği düşünülen) sularda Escherichia coli ve koliform bakterilerinin ISO 9308-1 : 2014 membran filtrasyon yöntemi ile tespiti ve sayımı için kullanılır.

Siparişiniz için:

  • BK204HA Chromogenic coliform agar - 500g
  • BM18208 Chromogenic coliform agar - 20x55mm