17/09/2021
1338

Koagülaz pozitif Staphylococcus türleri

BİLİYOR MUYDUNUZ?

EASY STAPH besiyeri ile artık 22 saatte doğrulama yapmadan enterotoksijenik türler de dahil tüm koagülaz pozitif Staphylococcus türlerini tespit edebilirsiniz. İnsani tüketim amaçlı tüm gıda çeşitlerinde ve üretim hattı çevresel örneklerinin tamamında kullanılabilen tek basamaklı bir yöntemdir. AFNOR tarafından ISO 6888-2 standardı referans alınarak, ISO 16140-2 alternatif metod validasyon protokolüne göre N°BKR 23/10 – 12/15 referans numarası altında valide edilmiştir. EASY Staph yüzey ekim ve dökme plak ekim yöntemlerinin her ikisi için de valide edilmiştir.

Siparişleriniz için:

  • BM18708 EASY Staph - 20x90mm
  • BM19008 EASY Staph - 120x90mm
  • BT01208  EASY Staph - 6x190mL of base media + 6 vials supplements
  • BT01308  EASY Staph - 6x90mL of base media + 6 vials supplements