17/09/2021
1313

Enterobacteriaceae ailesi

  • Gram negatif çubuk bakterilerdir.
  • Aerobik, anaerobik ve fakültetif anaerobik türleri vardır.
  • Enterik bakterilerdir.
  • Çoğu üyeleri toprakta, suda ve çürümüş maddelerde yaşar.
  • Entrotoksinleri diareye neden olur.
  • Koliformlar (coliforms; lactose fermenters) (laktoz fermentatif bakteriler) ve koliform olmayan (non coliforms; non lactose fermenters) (laktozu fermente edemeyen bakteriler) olmak üzere ikiye ayrılır.