17/09/2021
894

AFNOR

Gıda Mikrobiyolojisi'nde, NF Validasyon notu alan alternatif yöntemler, mikroorganizmaların (Listeria,Salmonella,Koliformlar...) tespiti veya sayımı ve antibiyotik kalıntılarının tespiti/ölçeklemesi ile ilgilidir. NF Validasyon notu, Fransa'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve hatta uluslararası alanda yaygın olarak kabul edilmekte, saygı ve güven duyulmaktadır. NordVal (5 İskandinav ülkesinin hükümetlerarası doğrulama sistemi) ve AOAC (Kuzey Amerika teknik doğrulama sistemi) teknik doğrulama sistemlerinden farklı olarak çalışan tamamen ayrı bir Avrupa sertifikasyon sistemidir.

Ocak 2006'da, gıda maddelerine uygulanabilir mikrobiyolojik kriterlere İlişkin 2073/2005 (EC) sayılı yönetmeliğin uygulaması, NF Validasyon notuna gerçekten bir Avrupalı duruş kazandırmıştır. Nitekim, NF Validasyon notu, Avrupa’nın alternatif yöntemlerin tanınması amacıyla, düzenlemenin 5. maddesinde açıklanan üç temel gereksinimi karşılamaktadır:

Bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu (AFNOR Sertifikası) tarafından verilir.

EN ISO 16140'da açıklanan doğrulama protokolünü uygulanabilir.

Validasayon çalışması için ilgili yönetmeliğin  Ek1'inde  tanımlanan  yöntemleri  referans olarak alır.

Fransa'da, Fransa Tarım Bakanlığı Gıda Direktörlüğü (DGAl) tarafından tanımlanan bir notta ile resmileştirdi.

AFNOR Sertifikası, gelecekte farklı doğrulama sistemleri arasında karşılıklı tanımanın sağlanması için, özellikle de AOAC RI ile, dünyadaki diğer doğrulama sistemleri ile iletişim halindedir.

Biokar Diagnostics markasının AFNOR tarafından valide edilmiş besiyerleri ve yöntemler:

  1. IRIS Salmonella® Agar
  2. COMPASS® Listeria Agar
  3. COMPASS® Bacillus cereus Agar
  4. RHAPSODY Agar®
  5. EASY STAPH®
  6. SYMPHONY® agar
  7. COMPASS® cc Agar
  8. SESAME Salmonella TEST®