Bismuth-Sulfite-NPS

Bismuth-Sulfite-NPS, Salmonella spp.'nin tespiti ve izolasyonu için kullanılmaktadır. Formülasyonu Wilson ve Blair'e göre değiştirilmiştir. Hem brilliant yeşili hem de bizmut, refakaetçi bakterilerin büyümesini engeller. H2S üretebilen Salmonella türleri, demir sülfit oluşumu nedeniyle siyah koloniler oluşturur. Bizmut iyonlarının metalik bizmutlara indirgenmesi nedeniyle, koloniler metalik bir hal alırlar. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite testler yapılmıştır.