Azid-NPS

Azid-NPS, içme suyu ve gıda maddelerinde bağırsak enterokoklarının tespit ve seçici koloni sayımı için kullanılır. Formülasyonu, Slanetz ve Bartley'ye göre ve DIN EN ISO 7899-2'ye uygundur. Sodyum azitin varlığı, enterokoklara kıyasla diğer bakterilerin büyümesini inhibe eder ve bunlar için yüksek bir seçicilik sağlar. TTC (2,3,5-Trifeniltetrazoliumklorür) bakteriler tarafından kırmızı Formazan'a metabolize edilir ve küçük kolonilerin sayılmasını kolaylaştırır. ISO 11133: 2014 standardına uygun olarak imal edilmiş ve kalite test edilmiştir.