Biokar Diagnostics

BIOKAR Diagnostics, Solabia Grup çatısı altında mikrobiyoloji laboratuvarları için kültür ortamı, besiyeri supplementleri ve kitlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışına kendini adamış başta Avrupa olmak üzere bütün dünyada kalitesine ve hizmet anlayışına güvenilen bir markadır.

BIOKAR Diagnostics, gıdadan tarıma, hayvancılıktan kozmetiğe olmak üzere çok çeşitli sektörlere ait mikrobiyolojik araştırmalara yönelik 40 yıldan fazla deneyime sahiptir.

→ Tarımsal gıda endüstrisi
→ Kozmetik endüstrisi
→ İlaç endüstrisi
→ Su ve çevre
→ Hayvan sağlığı
→ Araştırma kurumları ve eğitim

BIOKAR Diagnostics, 300'ün üzerinde ürün ve 40'ın üzerinde ülkedeki faaliyetleride, ürünlerinin kalitesi ve yenilikçi çözümleri ile uluslararası bir üne kavuşmuştur.

Kalite

Biokar markası altındaki bütün ürünler ve reaktifler, Ocak 2015'te yayınlanan EN ISO 11133 standardına ve Ağustos 2016'da yayınlanan FD T90-461'e göre bir kalite kontrol planına tabidir.

BIOKAR Diagnostics, her bir üretim aşamasında hammaddeden başlayarak, proses içi ara ürünleri ve nihai son ürünü hedefleyen sıkı kontroller yapar. Tüm üretim partileri, sadece önceden tanımlanmış kabul kriterlerini (mikrobiyolojik performans, kararlılık, pH,…) karşıladığında veya aştığında satışa sunulur. İhtiyaç halinde, her bir parti için geçerliliğinin süresi boyunca numune koleksiyonunda örnekler bulundurulur.

Hammadde, proses içi ara mamuller ve nihai ürün üzerinde imalatın her aşamasında titiz kontroller yapılmaktadır.

Biokar Diagnostics ISO 9001 kalite yönetimi sistemine göre bütün faaliyetlerini sürdürmektedir.

Biokar besiyerleri mevcut standartlara uygundur ve  AFNOR Sertifikasyonu tarafından onaylanan yenilikçi ürünleri ile sizlere alternatif çözüm yolları önermektedir.

Ürün Grupları

Biokar 300'ün üzerinde ürün referansı ile geniş bir kültür ortamı ve ambalaj yelpazesi sunmaktadır:

  • Toz besiyeri
  • Agar -Broth medya
  • Sıvı besiyeri
  • Supplementler ve diğer katkı maddeleri
  • Kitler
  • Reaktifler ve diğer gereçler

Çevre Politikası

Biokar çevresel etkisini değerlendirmek ve azaltmak için düzenli bağımsız denetimler yaptırmaktadır. Halihazırda çevre politikası kapsamında yapılan aktiviteleri:

Atık karton ve plastik geri dönüşümü
Üretim tesislerinde su ve enerji tüketiminin iyileştirilmesi
Ambalajların % 100 geri dönüştürülmesi ve % 100 geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı

Teknik Destekler

Biokar Diagnostics ürünlerinin tamamına ait Ürün Bilgi ve Güvenlik formlarını kamu kullanımına ücretsiz olarak sunmaktadır.  

Bunun yanı sıra mikrobiyal testlerin kalitesini geliştirmek ve kolaylaştırmak için “Compass” adı altında kormojenik kültür ortamlarının tanıtımı, analizlerinize katacağı avantajların sunumu ve kullanım talimatına kadar pek çok detayın yer aldığı ürün tanıtım broşürleri ve katalogları da ücretsiz olarak kamu hizmetini arz edilmektedir. Bunların başlıacaları IRIS Salmonella®, RHAPSODY®, COMPASS® Listeria, COMPASS® Bacillus, EASY Staph® olarak sıralanabilir.


Ayrıca Biokar Besiyeri Hazırlama, Kullanma ve Depolama El Kitabı ile mikrobiyolojik analiz eğitimlerinizde kullanabileceğiniz bilgiyi herhangi bir karşılık beklemeden değerli kullanıcılarına servis etmektedir.

Kalite Kontrol Sertifikası

Kalite Kontrol Sertifika'larına Biokar Diagnostics firmasının resmi internet sitesinden almış olduğunuz ürünlerin kutularının üzerinde yazan Lot numarası ve Ürün Kod Numarası ile arama yaparak ulaşabilirsiniz.

AFNOR
AFNOR

AFNOR Gıda Mikrobiyolojisi'nde, NF Validasyon notu alan alternatif yöntemler,..

Devamı
Anaerobic Bacteria
Anaerobic Bacteria

Anaerobic Bacteria

Devamı
Bacillus
Bacillus

Bacillus

Devamı
Coliforms
Coliforms

Coliforms

Devamı
Clostridium
Clostridium

Clostridium Sülfit indirgeyenler ve indirgemeyen türlerinden sporlarına kadar tüm..

Devamı
Cronobacter
Cronobacter

Cronobacter Özellikle Cronobacter sakazakii suşlarının tespiti ve sayımına yönelik..

Devamı
Diluents
Diluents

Diluents Diluents'ler başlığı altında özellikle gıdalar ve benzeri diğer örneklerden,..

Devamı
Escherichia coli
Escherichia coli

Escherichia coli Biokar ürün portföyünde E.coli suşlarının izolasyonu, sayımı..

Devamı
Enterobacteria
Enterobacteria

Enterobacteria Gıdalar, hayvansal, çevresel, farmasötik ve kozmetik örneklerden..

Devamı
Enterococci
Enterococci

Enterococci

Devamı
Escherichia coli O157
Escherichia coli O157

Escherichia coli O157 E. coli, geniş ve bünyesinde çok çeşitli bir bakterleri bulunduran..

Devamı
Listeria
Listeria

Listeria Biokar, Listeri spp. türlerine spesifik besiyerleri, ön zenginleştirme ve..

Devamı
Legionella
Legionella

Legionella Legionella spp. tespiti ve doğrulanmasına yönelik sisteinli ve sisteinsiz..

Devamı
Lactic Bacteria
Lactic Bacteria

Lactic Bacteria

Devamı
Pseudomonas
Pseudomonas

Pseudomonas Biokar diğer gıda bozucu ya da patojen bakteri ve mikroorganizmalarda olduğu gibi..

Devamı
Salmonella
Salmonella

Salmonella Biokar gıda ve su kaynaklı diğer patojenlerde olduğu gibi, özellikle gıda..

Devamı
Staphylococcus
Staphylococcus

Staphylococcus

Devamı
Sulfite reducing bacteria
Sulfite reducing bacteria

Sulfite reducing bacteria

Devamı
Total microorganims
Total microorganims

Total microorganims Biokar ürün portföyünde gıda örneklerinden, kozmetik ürünlere ve..

Devamı
Vibrio
Vibrio

Vibrio

Devamı
Yeasts and molds
Yeasts and molds

Yeasts and molds

Devamı
Supplement
Supplement

Devamı
Rapid Chromogenic Media
Rapid Chromogenic Media

Devamı
Reaktifler
Reaktifler

Reaktifler

Devamı
KIT
KIT

Devamı